Sömnadsateljé

Svenskt Tenns Sömnadsateljé

Sömnadsateljén

Sömnadsateljén på Strandvägen är såväl ett utbildnings- som ett integrationsprojekt, där Svenskt Tenn arbetar för att ta vara på den kunskap och hantverksskicklighet som kommit till Sverige. Här arbetar nyanlända svenskar med en bakgrund inom sömnad.

Beställningar och eventuella uppdrag till Sömnadsateljén hänvisas till textilavdelningen, en trappa upp i Svenskt Tenns butik på Strandvägen 5.

I projektet samarbetar Svenskt Tenn med den sociala entreprenören Pia Lundström, initiativtagare till Caravanserai i Gävle, där hantverkare från hela världen erbjuder tjänster inom sömnad, mureri, måleri och tapetsering.

Skräddarna i ateljén är nyanlända svenskar med en bakgrund inom sömnad. Många av dem har en praktisk snarare än teoretisk erfarenhet, och med varje person följer unikt handlag och enastående teknik. En förmiddag eller eftermiddag varje vecka studerar de anställda svenska på arbetstid, för att kontinuerligt förbättra sina kunskaper i språket.

Verksamheten är en förlängning av det arbete som Svenskt Tenns grundare Estrid Ericson påbörjade redan 1934, då den judiske arkitekten och formgivaren Josef Frank lämnade sitt hemland Österrike på grund av antisemitismen som spred sig över Europa. Hon gav honom en plattform för att fortsätta designarbetet i Sverige – ett sätt för henne att motverka dåtidens intolerans och främlingsfientlighet. Det bidrog stort till att utveckla företaget till vad det är i dag. Med Sömnadsateljén tar Svenskt Tenn ett nytt steg i vår tid.

Sömnad i Svenskt Tenns Sömnadsateljé