Svenskt Tenns Hållbarhetsfilosofi

Ju mer kunskap man har, desto enklare blir det att diskutera komplexa samband. I vår hållbarhetsintresserade samtid är frågetecknen många, och den här skriften har kommit till för att räta ut några av dem.

Att sälja kvalitativa och hantverksmässigt tillverkade föremål kräver stor kompetens. Svenskt Tenn bidrar till att hålla svenskt hantverkskunnande vid liv och därmed också till att skapa arbete i Sverige. Företagets överskott går via Kjell och Märta Beijers stiftelse till forskning, vilket naturligtvis också bidrar till samhällsutvecklingen, och våra produkter är redan idag relativt hållbara i flera bemärkelser. Allt det här är vi och ska vi naturligtvis vara stolta över. Men även Svenskt Tenn kan bli bättre på hållbarhetsfrågor, och att höja kunskapsnivån är ett viktigt led i det arbetet.

Svenskt Tenns affärsidé bygger på långsiktighet. På samma sätt som vi går på djupet i formgivningsprocesserna för våra produkter, djupdyker vi nu även i tillverkningsprocesserna. För det är livscykelperspektivet i varje produkt som i slutänden är avgörande för hur hållbar den är.

Ett aktivt hållbarhetsarbete är en ständigt pågående process och den här skriften är en nulägesanalys. En källa till kunskap som ska hjälpa såväl kunder som leverantörer på vägen.