Textil Windows 100 Lin

100 Lin är en ny tunn linnekvalitet som endast görs i fem mönster ritade av Josef Frank: Windows, Butterfly, Primavera, Rox & Fix och Gröna fåglar.

Josef Frank arbetade som gästprofessor på New School for Social Research i New York mellan åren 1941–46. Många av de mönster som han skapade då fann han inspiration i inköpta fälthandböcker och växtlexikon. Mönstret Windows är uppbyggt av vanliga krukväxter – kanske återfanns några av dem i Franks och hans fru Annas fönster i Manhattanvåningen i Park Terrace Gardens.
1 100 kr Läs mer & köp