Möbler

”Människan är alltings mått”, sade Josef Frank, och det präglar hans möbler. Han ritade stolar med genombrutna ryggar och skåp med ben så pass höga att gränslinjen mellan vägg och golv kunde urskiljas. På så sätt kunde möblerna aldrig ta rummet i besittning och blev dessutom lätta och flyttbara.