Låt hemmet leva

"Låt aldrig hemmet bli färdigt, Slå aldrig fast möbleringen, arrangera ständigt om och håll på så sätt hemmet levande." - Estrid Ericson