Välkommen till Biosfären

INVIGNING AV UTSTÄLLNINGEN

2019.08.22, kl 18.30–20.00 Svenskt Tenn, Strandvägen 5, Stockholm

I denna utställning får du bland annat veta att du består av biomassa och att regnskogar, korallrev och hav kan omvandlas till pengar.
Här behandlas frågor om vårt förhållande till biosfären – det tunna skikt runt jorden där vi lever, och som är själva förutsättningen för människans existens. Om den komplexa relationen mellan klimatförändringar, normer, etik och ekonomi. Allt detta tolkas och visualiseras av konstnärerna Lars Arrhenius och Eric Ericson i samarbete med Svenskt Tenns kurator, Karin Södergren.

Svenskt Tenn är stiftelseägt och allt överskott från försäljningen går till forskning, utbildning och kultur i Sverige. Under åren har över 188 mkr skänkts till dessa ändamål, och bidragit till värdefulla upptäckter och lösningar inom bland annat medicin och sambandet mellan ekonomi och ekologi.

VARMT VÄLKOMMEN

Osa senast den 16 augusti till osa@svenskttenn.se
Inbjudan gäller för dig och en vän.