Personuppgiftshantering

Här finns information om hur vi på Svenskt Tenn AB hanterar dina personuppgifter.

Vi är måna om din integritet och behandlar därför personuppgifter på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). I alla sammanhang där personuppgifter kan komma att behandlas av Svenskt Tenn eller av någon annan för Svenskt Tenns räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Vi på Svenskt Tenn behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress. I första hand är det uppgifter som du själv lämnat till oss. Vi har flera olika syften med att behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna besvara förfrågningar, skicka inbjudningar och förmedla nyheter. Vi behöver också behandla personuppgifter i samband med köp (läs mer om det här) och bordsbokning i vår tesalong. Vidare samlar vi in cookies vid besök på vår hemsida läs mer om vår hantering av cookies här. Slutligen behandlar vi ocskå personuppgifter för att hantera det affärsmässiga förhållandet mellan Svenskt Tenn och våra leverantörer, företagskunder och samarbetspartners.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är när det gäller besvarande av förfrågningar, inbjudningar och bordsbokning är att vi har ett berättigat intresse av att kunna behandla dina personuppgifter av att kunna svara på förfrågningar, hantera bordsboknignar och bjuda in till event. När det gäller nyhetsbrevet och de cookies som handlar om att färbättra användarupplevelsen är den rättsliga grunden samtycke. För cookies som är nödvändiga för att vår hemsida ska fungera och för uppgifter vi behöver för att hantera det affärssmässiga förhållandet mellan Svenskt Tenns samarbetspartners är den rättsliga grunden berättigat intresse. Uppgifterna kommer finnas lagrade så länge vi har en rättslig grund för lagringen.

Så länge dina uppgifter finns sparade hos oss kan du välja att begära ett utdrag på uppgifterna, alternativt att få dem ändrade eller raderade. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen om du har åsikter om hur uppgifterna sparas. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon tredje part utom när det är nödvändigt för ovan angivna syften och och det gäller företag som arbetar på Svenskt Tenns uppdrag. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part, föras över till land utanför EU eller behandlas för några andra ändamål än vad som anges ovan så länge inte detta krävs lag eller myndighetsbeslut.

Om du önskar kontakta Svenskt Tenn med anledning av hanteringen av dina personuppgifter är du varmt välkommen att göra det på info@svenskttenn.se.