Spegel Rund Konvex

Den runda formen återkommer ständigt i Josef Franks produktion, inte minst i hans spegel från 1930-talet med konformad mahognyram och konvext spegelglas. Inspiration hämtade han från renässansen, en tid då man gärna använde konvexa speglar för att fånga hela rummet liksom i en tavla. Konvexa speglar finns också allegoriskt avbildade i målningar som ”Arnolfinis bröllop” av Jan van Eyck från 1434.
5 100 kr Läs mer & köp