Josef Frank

Josef Frank har gjort djupa avtryck i den svenska formhistorien. Trots att han redan var 50 år när han lämnade den gryende nazismen för Sverige och Svenskt Tenn, räknas den österrikiske arkitekten och formgivaren som en av Sveriges genom tiderna viktigaste formgivare.

På Svenskt Tenn fick Josef Frank både en unik scen och ovärderlig hjälp från Estrid Ericson, som var en osedvanligt konstnärligt lagd producent. Han belönade henne genom att vara extremt produktiv: det finns över 2 000 möbelskisser och 160 textila mönster signerade Frank i Svenskt Tenns arkiv.

På tvärs mot tiden
Som ung tillhörde Josef Frank den tidiga Wienermodernismens förgrundsfigurer. Redan i början av 1920-talet ifrågasatte han dock den framväxande modernismens programmatiska drag. Han uppskattade inte den franske arkitekten Le Corbuisers idéer om bostaden som ”en maskin att bo i”. Frank var emot puritanska principer och fruktade att standardiserade inredningar skulle göra människorna alltför likriktade.

Frank tilltalades av ett friare, mer konstnärligt präglat stilideal och utvecklade en egen typ av modernism där värden som bekvämlighet, hemtrevnad och färgrikedom stod i centrum. Stålrörsmöbler såg han som ett hot mot mänskligheten. Tvärtom ville han inkludera naturens färger och former i sina inredningar för att man på så sätt skall kunna andas och känna frihet även i slutna rum. Av samma anledning föredrog han möbler som man kunde se igenom, en stol skulle ha genombruten rygg och ett skåp skulle stå på ben som var så pass höga att man kunde urskilja gränslinjen mellan golv och vägg.

Swedish Modern
Också Franks idéer om harmoni gick på tvärs mot tiden. När andra förespråkade enfärgade miljöer, skrev Frank:

”Den enfärgade ytan verkar orolig, den mönstrade lugnande, ty betraktaren påverkas ofrivilligt av det långsamma, lugna framställningssättet. Ornamentets rikedom kan man inte så snabbt utgrunda, den enfärgade ytan däremot är man genast på det klara med, och därmed erbjuder den inget ytterligare av intresse”.

Josef Frank anställdes på Svenskt Tenn 1934 och redan några år senare fick duon Frank/Ericson sitt internationella genombrott. Svenskt Tenns utställningsrum på världsutställningarna i Paris 1937 och New York 1939 präglades tvärt emot tidens ideal av modiga kontraster, både vad gäller material, färger och mönster. De fick stor uppmärksamhet och blev, något paradoxalt, själva modellen för begreppet Swedish Modern.

Mönsterskatt 
Under andra världskriget fick Josef Frank än en gång gå i exil. Mitt under brinnande krig flydde han till Manhattan och det gränsland mellan fantasi och verklighet där hans fritt växande livsträd med blommor och frukter kom till. Det resulterade i en mängd textila mönster. Bland annat de 50 han gav bort i 50-årspresent till Estrid Ericson den 16 september 1944. Prins Eugen var en av många som jublade: han tyckte mönstren till och med överträffade de som mönsterlegenden och Frankförebilden William Morris åstadkommit. 
      
Så gick det till när en arkitekturprofessor från Wien på flykt undan nazismen lyfte svensk form till nya höjder.

Hantverk och Kvalité

Vi är stolta över den höga kvalitet som vi kan erbjuda våra kunder genom ett gediget hantverk. 
Nyhetsbrev