KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 
AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU
 

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar gjorda på Svenskt Tenns hemsida, www.svenskttenn.se, nedan kallad Hemsidan, och från Svenskt Tenns kundservice, då kunden är konsument och beställningen ska levereras till ett land som inte är medlemsstat i EU.
Med konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen. Svenskt Tenn följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

2. BESTÄLLNING

Orderläggning sker via vår hemsida eller genom kundservice. Order med leverans till länder utanför EU är momsbefriad. Momsregistrerade företag inom EU är momsbefriade. Giltigt momsregistreringsnummer måste inlämnas till kundtjänst.

Vänligen kontrollera att din order är riktig vid mottagande. Om något har blivit fel eller vid ändring, vänligen kontakta kundtjänst omgående.

För all kontakt med kundservice uppmanar vi att ha orderbekräftelsen tillgänglig. På grund av svensk lagstiftning är vi tvungna att begära målsmans underskrift vid order av kunder under 18 år.


3. PRIS

Mervärdesskatt och tull
Priser på Hemsidan är angivna inklusive moms om 25 %. Moms utgår inte vid beställningar där leverans sker till land som inte är medlemsstat i EU. Tullkostnader kan tillkomma beroende av lagstiftningen i det land till vilket beställningen levereras. Eventuella avgifter för moms och tull betalas av kunden. Svenskt Tenn har dessvärre inte någon möjlighet att informera kunden om dessa avgifter och kunden ansvarar själv för administrationen kring införsel av varorna och betalning av moms och tull.

Frakt
Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnaden för frakt tillkommer och ska betalas av kunden. Fraktkostnaden meddelas i samband med beställningen.

Betalning
Vid beställning genom Hemsidan accepterar vi betalning med följande betal- och kreditkort: VISA, Mastercard och AMEX/American Express. Vi accepterar även betalning genom PayPal.  För betalning med kort följ de instruktioner på Hemsidan som lämnas vid betalningen.
Vid beställning hos kundservice betalar du mot postförskott eller genom förskottsbetalning till vårt bankkonto. Av säkerhetsskäl accepterar vi inte kortbetalning vid beställning hos kundservice.

Säkerhet
Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Vi samarbetar med docdata payments som uppfyller kraven på PCI DSS. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen.

Reservation
På grund av att vissa varor är beställningsvaror och kan ha tagits ur produktion eller av någon annan anledning inte längre är möjliga för Svenskt Tenn att leverera är beställning inte bindande för Svenskt Tenn förrän Svenskt Tenn har skickat ut en orderbekräftelse till kunden.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna vid omständigheter som Svenskt Tenn inte rår över, som valutaförändringar, höjda inköps- eller tillverkningspriser eller höjd moms. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningar där varan är uppenbart felaktigt prissatt.

4. BESTÄLLNINGSVAROR

Handpenning
Vid beställning av vissa icke lagerförda varor måste beställning ske via kundservice. Vi tar ut en handpenning om minst 20 % av varans pris. Handpenningen ska ha kommit oss tillhanda innan varan beställs av oss.

Betalning
Hela varans pris måste ha kommit oss tillhanda innan leverans.

Avbeställning
Om du önskar avbeställa varan är du enligt
41 § konsumentköplagen skyldig att ersätta oss för våra kostnader och förluster såvida du inte kan utnyttja ångerrätten enligt punkt 6.

Retur
För beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt.

5. LEVERANS


Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnad varierar beroende på land och typ av varor. Leverans av produkter köpta via Svenskt Tenns hemsida sker endast till Sverige och Europa, Nordamerika, Asien, Australien och Förenade Arabemiraten. För övriga länder kontakta kundservice.

Leveranstid
Normal leveranstid är 7-12 dagar utanför EU. En preliminär leveranstid kan meddelas av kundservice.

Leveransbesked
I vissa fall kan leveransbesked erhållas från transportören om du vid beställningen har uppgivit mobiltelefonnummer och mail.

Dröjsmål i leverans
Även om vi gör vårt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig kontakta kundservice omgående så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Kontakta oss omgående om leveransen är försenad och det är viktigt att du erhåller varan inom viss tid.

Transportskador
Vi har valt transportörer vi anser borgar för god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Som köpare är du ansvarig för att vid mottagandet eller snarast möjligt därefter undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller om du upptäcker dem efter leveransen till vår kundservice på telefon 08-670 16 49  eller mail info@svenskttenn.se.

6. ÅNGERRÄTT

Ångerfrist och meddelande
Vår målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. Handlar du från Hemsidan eller vår kundservice har du därför rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du har tagit emot den. Du måste dock meddela vår kundservice detta, se kontaktinformation längre ner.
Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller ta emot en leverans.

Undantag
Ångerrätten gäller inte på vara som är tillverkade efter ditt särskilda önskemål eller vara som på annat sätt på grund av din beställning har fått en tydlig personlig prägel, t.ex. måttbeställd, specialbeställd möbel och måttsydd gardin.

Returvillkor
Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan oanvänd (du får dock undersöka så att varan inte är felaktig), tillsammans med bifogad returfraktsedel och i ursprungligt skick. Varan bör returneras i sitt originalemballage. Du får dock själv stå för kostnaden för returfrakten.

Returadress

Svenskt Tenn
Box 42054
126 13 Stockholm


Du kan även returnera varan direkt i vår butik på Strandvägen 5 i Stockholm. Vid retur i vår butik ber vi dig vänligen ta med orderbekräftelsen.
Det är du som kund som står risken för att varan skadas eller försvinner under returfrakten så vi ber dig uppmärksamma lämpligheten att se till att varan är försäkrad samt att den är väl emballerad.

Återbetalning
Vi betalar tillbaka vad du har betalat för varan, exklusive vår fraktkostnad, inom 30 dagar från det att vi har mottagit varan.

7. BYTESRÄTT

Vi lämnar förutom ångerrätten hela 30 dagars bytesrätt oavsett beställning har skett genom Hemsidan eller från vår kundservice. Tiden räknas från orderdatumet. Du kan byta varan till annan vara av motsvarande eller lägre värde, alternativt erhålla ett tillgodohavande motsvarande vad du har betalat för varan. Om du byter till en billigare vara än den du lämnar tillbaka erhåller du ett tillgodohavande av mellanskillnaden.
Om du vill byta varan måste du returnera den oanvänd i originalemballage och bifoga kvitto på köpet. Om varan har varit del av ett erbjudande innefattande vissa villkor, som till exempel en vara på köpet, måste samtliga varor erbjudandet har omfattat lämnas tillbaka. 

Returadress
Svenskt Tenn
Box 42054
126 13 Stockholm


8. FEL I VARAN

Trots våra egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel.
Om en vara är felaktig och du har reklamerat i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut.
För att kunna bevisa att du har köpt varan hos oss är det viktigt att du har kvar din orderbekräftelse. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen.

9. REKLAMATION

Reklamation av fel i vara, fel eller dröjsmål i leverans av vara ska ske skriftligen till Svensk Tenn inom skälig tid, dvs. så snart som möjligt.
Sker inte reklamation inom skälig tid förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot Svenskt Tenn.

10. RESERVATION

Svenskt Tenn reserverar sig för eventuella skriv – eller tryckfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.
Prisuppgifterna på Hemsidan är ett erbjudande och ett avtal har inte kommit till stånd förrän Svenskt Tenn har bekräftat beställningen eller köpet.

11. OUTHÄMTADE PAKET

För paket som inte hämtas ut inom skälig tid ansvarar vi inte. Outhämtade paket som returneras till oss fraktas på din risk och vi ansvarar heller inte för varan efter det att den har returnerats till oss. Det är därför viktigt att du hämtar ut eller tar emot ditt paket även om du har ångrat dig.

Vid outhämtade paket debiterar vi en avgift vilken motsvarar kostnaden för frakt, returfrakt och hantering.

12. KUNDSERVICE

Om du har några frågor, något har blivit fel i leveransen eller du av någon annan anledning önskar nå vår kundservice finns de tillgängliga för dig på:
Telefon:    08-670 16 00
Mail:    info@svenskttenn.se
Postadress:  Svenskt Tenn AB
                       Box 5478
                       114 84 Stockholm

Kundservice har öppet vardagar mellan kl. 10-18. Mail besvaras vardagar inom 72 timmar.

13. PERSONUPPGIFTER

För fullgörandet av avtalet är Svenskt Tenn skyldigt att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen registreras och behandlas av Svenskt Tenn. Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade.
Svenskt Tenn använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av avtalet och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part.
Genom godkännande av Villkoren godkänner du även Svenskt Tenns insamling och behandling av personuppgifterna.

14. FORCE MAJEURE

Svenskt Tenn befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dess kontroll och som Svenskt Tenn skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder det skäligen inte kunnat undvika eller övervinna, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför Svenskt Tenns kontroll och som väsentligen inverkar på Svenskt Tenns rätta fullgörande av avtalet.

15. TVIST

Svenskt Tenn strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel.
Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en oberoende prövning. Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

16. FÖRETAGSINFORMATION
Svenskt Tenn AB
Box 5478
114 84 Stockholm

Vänligen notera att returadress för återsändande av varor är
Svenskt Tenn
Box 42054
126 13 Stockholm

Telefon: 08-670 16 00
Mail: info@svenskttenn.se

Bankgiro 732-0211
Plusgiro: 51906-6
Bank: Handelsbanken
IBAN: SE946000 0000 0000 1400 4291
Swift: HANDSESS

Organisationsnummer: 556032-0375
Reg.nr. för moms: SE5560320375-01