KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR
AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU
 

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar gjorda på Svenskt Tenns hemsida, www.svenskttenn.se, nedan kallad Hemsidan, och från Svenskt Tenns kundtjänst, då kunden är konsument och leverans sker till en medlemsstat i EU.
Med konsument avses en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
Skulle annat lands lag än Sveriges vara tillämpliga gäller Villkoren i de delar de inte avviker från tillämplig tvingande konsumentlagstiftningen. Svenskt Tenn följer självklart tillämplig tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

2.  BESTÄLLNING

Beställning ska göras genom Hemsidan eller av kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.
Det är viktigt att du direkt när du har fått orderbekräftelsen kontrollerar att den är riktig. Om något har blivit fel eller du önskar ändra något bör du kontakta oss omgående.
För att förenkla eventuella kontakter med vår kundtjänst uppmanar vi dig att ha beställningsbekräftelsen tillgänglig vid kontakter med oss.
På grund av svensk lagstiftning är vi tvungna att begära målsmans skriftliga tillstånd vid beställningar från kunder under 18 år.

3. PRIS

Mervärdesskatt
Priser på Hemsidan är angivna inklusive moms om 25 %. Moms utgår vid samtliga beställningar där kunden är konsument och bosatt i en medlemsstat i EU.

Frakt

Priserna är angivna exklusive frakt. Kostnaden för frakt tillkommer och ska betalas av kunden. Fraktkostnaden meddelas i samband med beställningen.

Betalning

Vid beställning genom Hemsidan accepterar vi betalning med följande betal- och kreditkort: VISA, Mastercard, AMEX/American Express, direktbetalning via Handelsbanken, SEB och Swedbank samt mot Faktura, fakturaavgift tillkommer med 30 kr. (Om du har frågor gällande din faktura ska du alltid vända dig till Klarna  på 08- 120 120 1008- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.30 – 20.0008.30 – 20.00, fredagar 08.30-17.0008.30-17.00 och helger 10.00 – 17.00 Villkor för Klarna). gäller endast Sverige kunder samt Svenska företag). Vi accepterar även betalning genom PayPal. För betalning med kort följ de instruktioner på Hemsidan som lämnas vid betalningen.

Vid beställning hos kundtjänst betalar du mot postförskott eller genom förskottsbetalning till vårt bankkonto. Av säkerhetsskäl accepterar vi inte kortbetalning vid beställning hos kundtjänst.

Säkerhet

Vi erbjuder dig alltid ett säkert betalningssätt. Vi samarbetar med Dibs payment som uppfyller kraven på PCI DSS. Alla kortuppgifter och dina personuppgifter är krypterade vilket innebär att endast behöriga personer kan ta del av informationen.

Reservation

På grund av att vissa varor är beställningsvaror och kan ha tagits ur produktion eller av någon annan anledning inte längre är möjliga för Svenskt Tenn att leverera är beställning inte bindande för Svenskt Tenn förrän Svenskt Tenn har skickat ut en orderbekräftelse till kunden.
Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna vid omständigheter som Svenskt Tenn inte rår över, som valutaförändringar, höjda inköps- eller tillverkningspriser eller höjd moms. Vi förbehåller oss även rätten att annullera beställningar där varan är uppenbart felaktigt prissatt.

4. BESTÄLLNINGSVAROR

Handpenning
Vid beställning av vissa icke lagerförda varor måste beställning ske via kundtjänst. Vi tar ut en handpenning om minst 20 % av varans pris. Handpenningen ska ha kommit oss tillhanda innan varan beställs av oss.

Betalning
Hela varans pris måste ha kommit oss tillhanda innan leverans.

Avbeställning
Om du önskar avbeställa varan är du enligt
41 § konsumentköplagen skyldig att ersätta oss för våra kostnader och förluster såvida du inte kan utnyttja ångerrätten enligt punkt 6.

Retur
För beställningsvaror gäller inte öppet köp eller bytesrätt. Du kan dock ha ångerrätt enligt punkt 6. Kontakta gärna kundtjänst för att höra vad som gäller. 

5. LEVERANS


Leveranssätt, villkor, leveranstid och kostnad varierar beroende på land och typ av varor. Leverans av produkter köpta via Svenskt Tenns hemsida sker endast till Sverige och Europa, Nordamerika, Asien och Australien. För övriga länder kontakta kundservice.

Leveranstid

Normal leveranstid är två – tre arbetsdagar om varan ska skickas inom Sverige och du har angivit ditt mobiltelefonnummer. Har du inte angivit ditt mobiltelefonnummer kan leveransen ta upp till två dagar extra. Till postnummerområden med lantbrevbärare (oftast postnummer där den tredje siffran i postnumret är en femma, XX5 XX) kan leverans ta två – tre dagar längre än normal leveranstid.. För möbler, specialbeställda varor sålda via vår kundtjänst samt leveranser till andra länder än Sverige gäller andra leveranstider. En preliminär leveranstid kan meddelas av kundtjänst. Leveranstiden meddelas annars efter bekräftelse har erhållits från leverantören.

Paketet ligger endast kvar hos utlämningsstället under fjorton (14) dagar från ankomstdatum, inom vilken tid du måste hämta ut paketet om det inte ska skickas tillbaka till oss.

Leveransbesked
I vissa fall kan leveransbesked erhållas från transportören om du vid beställningen har uppgivit mobiltelefonnummer och mail.

Dröjsmål i leverans
Även om vi gör vårt yttersta för att leverera det som har blivit beställt i utlovad tid kan det bli fel. Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ber vi dig kontakta oss omgående så att vi kan undersöka varför leveransen dröjer. Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet. Kontakta oss omgående om leveransen är försenad och det är viktigt att du erhåller varan inom viss tid.

Transportskador
Vi har valt transportörer vi anser borgar för god kvalitet i sina leveranser. Trots detta kan transportskador uppstå. Som köpare är du ansvarig för att vid mottagandet eller snarast möjligt därefter undersöka om varan eller förpackningen har synliga skador. Om varan eller förpackningen har synliga skador bör du anmäla dem direkt till transportören eller om du upptäcker dem efter leveransen till vår kundtjänst på telefon 08-670 16 00 eller mail info@svenskttenn.se.

6. ÅNGERRÄTT

Ångerfrist och meddelande
Vår målsättning är att du ska bli helt nöjd med den vara eller de varor du köper hos oss. Handlar du från Hemsidan eller vår kundtjänst har du därför enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ditt köp, utan att ange något skäl, inom 14 dagar från att du, eller någon du bett ta emot varan, har tagit emot den. Vid delleveranser börjar ångerfristen om 14 dagar räknas då du, eller någon du bett ta emot varan, tagit emot den sista leveransen.

Vill du ångra ditt köp måste du meddela oss detta, se kontaktinformation till vår kundtjänst längre ner. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Meddelandet måste klart och tydligt ange ditt beslut att frånträda avtalet, alltså ångra köpet. Du kan använda den mall som finns att ladda ner på konsumentverkets hemsida, men du måste inte använda den. Vi ber dig observera att det inte betraktas som ett utnyttjande av ångerrätten att inte hämta ut ett paket eller att inte ta emot en leverans.

Undantag
Ångerrätten gäller inte för vara som är tillverkade efter ditt särskilda önskemål eller vara som på annat sätt på grund av din beställning har fått en tydlig personlig prägel, t.ex. måttbeställd möbel och måttsydd gardin.

Returvillkor
Om du ångrar ditt köp måste du sända tillbaka varan till oss, se kontaktinformation längre ner. Du måste sända tillbaka varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. För att du ska hinna fullfölja din ångerrätt i tid räcker det med att du skickar varan innan ångerfristen gått ut. Vänligen bifoga den returfraktsedel som var bifogad vid leveransen. Varan bör returneras i sitt originalemballage.

Returadress:
Svenskt Tenn
Box 42054
126 13 Stockholm

Du kan även returnera varan direkt i vår butik på Strandvägen 5 i Stockholm. Vid retur i vår butik ber vi dig vänligen ta med orderbekräftelsen.

Du får självklart titta på och undersöka varan. Tänk då på att hantera varan varsamt och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. En vägledning är att du får hantera varan som du skulle få ha gjort i butik. Om du hanterat varan utöver vad som är tillåtet är du ansvarig för varans minskade värde och vi har rätt att vid återbetalningen göra avdrag för värdeminskningen.

Du får själv stå för kostnaden för returfrakten.

Det är du som kund som står risken för att varan skadas eller försvinner under returfrakten så vi ber dig uppmärksamma lämpligheten i att se till att varan är försäkrad samt att den är väl emballerad.

Återbetalning
Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader.

Om du ångrar köp av en del av de varor du beställt kommer vi att betala tillbaka värdet av varan och eventuella kostnader som uppkommit till följd av köpet av den/de specifika varorna som ångras. Vi kommer dock inte att återbetala sådana kostnader som du hade haft även om den/de specifika varorna som är föremål för ånger inte hade köpts, t ex kostnaden för frakt.

Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi fick ditt meddelande om att du ångrat köpet. Vi kan dock vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv använt, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.


8. FEL I VARAN

Trots våra egna och våra leverantörers höga kvalitetskrav kan enstaka varor vara behäftade med fel.
Om en vara är felaktig och du har reklamerat i rätt tid ser vi självklart till att varan lagas eller byts ut kostnadsfritt för dig.
För att kunna bevisa att du har köpt varan hos oss är det viktigt att du har kvar din orderbekräftelse. Se därför till att alltid spara orderbekräftelsen.

9. REKLAMATION

Reklamation av fel i vara, fel eller dröjsmål i leverans av vara ska ske skriftligen till Svensk Tenn, kontaktuppgifter hittar du under punkt 16, inom skälig tid, dvs. så snart som möjligt.
Sker inte reklamation inom skälig tid förlorar du rätten att göra eventuella påföljder enligt konsumentköplagen gällande mot Svenskt Tenn. Konsumenten ersätts för returfrakt vid godkänd reklamation.

10. RESERVATION

Svenskt Tenn reserverar sig för eventuella skriv – eller tryckfel, och kan inte hållas ansvarigt för skada som en följd av sådan felaktighet.
Prisuppgifterna på Hemsidan är ett erbjudande och ett avtal har inte kommit till stånd förrän Svenskt Tenn har bekräftat beställningen eller köpet.

11. OUTHÄMTADE PAKET

För paket som inte hämtas ut inom skälig tid ansvarar vi inte. Outhämtade paket som returneras till oss fraktas på din risk och vi ansvarar heller inte för varan efter det att den har returnerats till oss. Det är därför viktigt att du hämtar ut eller tar emot ditt paket även om du har ångrat dig. 

Vid outhämtade paket debiterar vi en avgift om 250 kr för paket som skickats inom Sverige och 350 kr för paket som skickats till annat land, vilket motsvarar våra kostnader för frakt, returfrakt och hantering.

12. KUNDSERVICE

Om du har några frågor, något har blivit fel i leveransen eller av någon annan anledning önskar nå vår kundtjänst finns de tillgängliga för dig på:
Telefon: 08-670 16 0008-670 16 00
Mail: info@svenskttenn.se

Kundtjänst har öppet vardagar mellan kl. 10-18. Mail besvaras vardagar inom 72 timmar.

13. PERSONUPPGIFTER

För fullgörandet av avtalet är Svenskt Tenn skyldigt att samla in personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. De uppgifter som lämnas vid registreringen registreras och behandlas av Svenskt Tenn. Du har rätt att en gång per år begära utdrag för den information som finns registrerad om dig. Om några uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller missvisande rättar vi självklart till dem om du meddelar oss. Du kan även begära att få uppgifterna om dig raderade.
Svenskt Tenn använder endast uppgifterna för det rätta fullgörandet av avtalet och säljer inte personuppgifterna vidare till tredje part.
Genom godkännande av Villkoren godkänner du även Svenskt Tenns insamling och behandling av personuppgifterna.

14. FORCE MAJEURE

Svenskt Tenn befrias från att fullgöra leverans om det rätta fullgörandet därav förhindras på grund av omständighet utanför dess kontroll och som Svenskt Tenn skäligen inte kunde ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder det skäligen inte kunnat undvika eller övervinna, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut eller annat förhållande som har legat utanför Svenskt Tenns kontroll och som väsentligen inverkar på Svenskt Tenns rätta fullgörande av avtalet.

15. TVIST

Svenskt Tenn strävar efter att samtliga kunder ska vara nöjda. Vi försöker alltid att i första hand komma överens med dig om någonting har blivit fel.
Om vi trots våra ansträngningar inte kan komma överens rekommenderar vi dig att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden för en oberoende prövning. Självklart följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

16. FÖRETAGSINFORMATION

Svenskt Tenn AB
Box 5478
114 84 Stockholm
Telefon: 08-670 16 0008-670 16 00
Bankgiro 732-0211
Plusgiro: 51906-6
Bank: Handelsbanken
IBAN: SE946000 0000 0000 1400 4291
Swift: HANDSESS
Organisationsnummer: 556032-0375
Reg.nr. för moms: SE5560320375-01
Mail: info@svenskttenn.se